Дигитален офис
Zoom, Skype, Meets и др.
Мобилен телефон
+359877400807
Административен e-mail
[email protected]

Въпросник за изработка на лого

Въпросник за лого

За изработката на качествено лого, което да бъде съобразено със сферата на дейност, аудиторията на която ще се презентира и каналите, в които ще бъде показвано е нужно съдействие по отношение на информацията за Вашата фирма.

За да бъдем максимално ефективни при изработката на Вашето лого ще ни е нужна информация, която трябва да съобразим с визията Ви.