Дигитален офис
Zoom, Skype, Meets и др.
Мобилен телефон
+359877400807
Административен e-mail
[email protected]

Проекти за печатна реклама


Нашите проекти за печатна реклама

В текущата страница сме изложили част от досегашните проекти на A-Design Варна за печатна реклама свързана с външен маркетинг. Портфолиото ни включва дизайн на визитки, дизайн на флаери, дизайн на плакати, дизайн на билборди, дизайн на етикети, дизайн на опаковки, дизайн на брошури и каталози и други. Всички проекти за печатна реклама са придружена с визуализация, която показва как рекламните материали изглеждат в действителност още преди да са отпечатани. Благодарение на тези визуализации, можем да Ви презентираме част от нашите проекти, като Ви запознаем с тези проекти

проекти за печатна реклама